VÄLKOMMEN TILL

WINESPEED SPEX-AB

OM OSS

Winespeed Spex

Vi är ett åkeri inriktat på livsmedelstransporter och styckegodsdistribution. Ett företag i ständig rörelse med ert gods!

LÄS MER
VI HÅLLER TILL

Våra Policys

Vi arbetar aktivt med vår verksamhet för att möta våra kunders förväntningar och krav samt att följa myndigheters krav.

LÄS MER
LOGGA IN FÖR

Tisdsrapportering

Få bättre kontroll och lönsamhet med enkel tidrapportering. Här loggar du som anställd in för att tidrapportera.

LOGGA IN

KVALITETSPOLICY

Nöjda Kunder

Vi ska sätta kunden i fokus, vara proaktiva, lyhörda och flexibla inför kundens önskemål.

Våra Tjänster

Vi ska utveckla och förbättra våra tjänster i takt med att kundens behov förändras.

Ständiga Förbättringar

Vi ska ha en hög leveranssäkerhet och alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög kvalitet.

Våra Processer

Genom att ha fokus och kontroll över våra processer genererar vi nöjda kunder. Det innebär att vi ser till att personalen är informerad om och följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, kvalitetsledningssystem och ingångna avtal.